Eiere og historie

Kistefos Skogtjenester AS eies av SB SKOG og AS Kistefos Træsliberi. Du finner vårt kontor på Dokka, i Nordre Land kommune.

Skogtjenester AS ble etablert av Jan Erik Noreng i 2000, med drift basert på forvaltning av skogeiendommer. Selskapets aktivitet økte raskt med nye oppdrag innen linjerydding og konsulenttjenester.
I 2008 kjøpte AS Kistefos Træsliberi 50,38 prosent av aksjene og navnet ble endret til Kistefos Skogtjenester AS.
I 2011 kjøpte SB SKOG Norengs aksjer og ble dermed den nye minoritetseieren i selskapet.

A/S Kistefos Træsliberi ble stiftet i 1889 av konsul Anders Sveaas og produserte frem til 1955 tremasse i fabrikkene på Kistefoss ved Jevnaker. Selskapet kjøpte store skogeiendommer tidlig på 1900-tallet for å sikre tilgangen på tømmer, som var fabrikkens råstoff. Fra stiftelsesåret 1889 og frem til i dag har selskapet vært i Sveaas-familiens eie med unntak av perioden 1983-1993. Konsernet eies av til sammen 45 aksjonærer med Christen Sveaas som majoritetseier med 85,4 prosent av aksjene. Les mer om AS Kistefos Træsliberi her.

SB Skog AS ble etablert i 1997 av Borregaard Skoger og Statskog med eierandel 50 prosent hver. Etter oppkjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 ble SB Skog heleid av Statskog. I 2015 kjøpte Viken Skog alle aksjene i SB Skog AS og videresolgte 34 prosent av aksjene til AT Skog. SB Skog er i dag en selvstendig og landsdekkende aktør i tømmer- og tjenestemarkedet som skal bidra til godt tjenestetilbud og økt lønnsomhet i bransjen. Les mer om SB SKOG her.