Skog- og utmarks- forvaltning

Kistefos Skogtjenester AS kan tilby bistand til skogeiere med ulike oppgaver. Vi kan gi råd eller avtale ordinær skogsdrift, administrasjon av jakt-, fiske- og hytteutleie, samt salg av pukk og grus.
Selskapet har avtale med Landås-Skogene DA om forvaltning av deres eiendom i Søndre Land og forvaltning av AS Kistefos Træsliberi sine skogeiendommer. Totalt utgjør selskapets forvaltningsarealer ca 180 000 dekar.

Våre oppdrag innen skog- og utmarksforvaltning er i hovedsak plassert geografisk i Oppland og deler av Buskerud. Vi har høy skogfaglig kompetanse og kan bl.a. tilby følgende:

  • Skog- og utmarksforvaltning
  • Skogfaglig rådgivning
  • Planting
  • Ungskogpleie
  • Avvirkning
  • Trefelling
  • Markberedning
  • Veiadministrasjon
  • Veivedlikehold